Kontakt podaci

Možete nas kontaktirati putem navedenih podataka:

  • tel.: +387 33 941 600
  • e-mail: medinfo.ba@bayer.com;

Ukoliko želite prijaviti neželjeni događaj/neželjenu reakciju na lijek ili sumnju na neispravnost u kvaliteti lijeka, molimo Vas kontaktirajte Vašeg ljekara ili farmaceuta, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva ili isto možete prijaviti našem odjelu za farmakovigilancu:

  • e-mail: pv.see@bayer.com;
  • tel.: +387 61 173 544.